…. oficiální internetové stránky

Upozornění !!!

Upozorňujeme všechny členy naší MO, že v souvislosti s novým zákonem o ochraně osobních údajů (GDPR) platného od května minulého roku, je při výdeji nových členských známek a povolenek bezpodmínečně nutná přítomnost osoby, která novou členskou známku, či povolenku/y požaduje vydat. Nebude proto možné vyřizovat tyto náležitosti pro jiné osoby, než ty, které jsou fyzicky přítomné při výdeji. Tito musí písemně souhlasit se zpracováním osobních údajů, jinak jim nebude umožněno členství a tudíž i výdej povolenky. Děkujeme za pochopení.