…. oficiální internetové stránky

Upozornění pro rybáře

Na revíru 473066 – N platí zvláštní ustanovení, a to:

  1. Na háčky s protihrotem je povolen lov pouze kaprovitých ryb a to při lovu na položenou a plavanou.
  2. Týdenní limit ulovených a ponechaných kaprů je omezen na 4ks/týden a 10ks/měsíc.
  3. Týdenní limit ulovených a ponechaných ryb – lín obecný je omezen na 4ks/týden a 10 ks/měsíc.
  4. Horní míra kapra je 70cm

Zároveň dle dodatku na rok 2020 platí:
Ulovením a přisvojením si 2 ks kapra, amura, lína, parmy nebo jejich kombinace končí denní lov. Na všech revírech je úlovek kapra, amura, lína, parmy nebo jejich kombinace omezen na 10 ks za kalendářní měsíc.
Nejmenší lovná míra lipana podhorního je zvýšena na 35 cm a lína obecného na 25 cm.
Každá jedna přisvojená zde uvedená ryba (kapr, amur, lín, parma, pstruh obecný, pstruh duhový, lipan a siven) musí být zapsána zvlášť na jeden řádek v povolence – viz vzor evidence docházek a úlovků uvedený v tomto dodatku. U níže uvedených druhů ryb dle uvedené předlohy čitelně takto: pstruh obecný – P. OBECNÝ, pstruh duhový – P. DUHOVÝ.