…. oficiální internetové stránky

Rok 2019:

Komunitní centrum Návsí

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010527

Cílem projektu je vybudování komunitního centra, které bude víceúčelovým zařízením sloužícím především k setkávání obyvatel, k realizaci vzdělávacích, volnočasových, zájmových a jiných aktivit
a jako zázemí pro místní spolky a zájmové organizace. Komunitní centrum vznikne přestavbou
a nástavbou správní budovy a klubovny MO ČRS Jablunkov. Objekt bude mít dvě společenské místnosti, sociální zázemí a kuchyňku.  

Realizace projektu: 10/2019-8/2020

Celkový rozpočet projektu: 3,9 mil. Kč

Realizátor projektu: MO ČRS, z.s., Jablunkov

Projekt je spolufinancování Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

(Moravskoslezský kraj)
– Dotace na opravu hráze a bezpečnostního přelivu vodního díla na Černém potoce v k.ú. Návsí. Kopie veřejnoprávní smlouvy zde.


Rok 2018:
(Obec Mosty u Jablunkova)
– Dotace na nákup a zarybnění plůdku pstruha potočního na chovný potok „Ošetnice“. Kopie veřejnoprávní smlouvy zde.


Rok 2017:
(Obec Mosty u Jablunkova)
– Dotace na nákup a zarybnění plůdku pstruha potočního na chovný potok „Ošetnice“. Kopie veřejnoprávní smlouvy zde.
(Město Jablunkov)
– Dotace na činnost místní organizace a Rybářské závody. Kopie veřejnoprávní smlouvy zde.


Rok 2016:
(Obec Mosty u Jablunkova)
– Dotace na nákup a zarybnění plůdku pstruha potočního na chovný potok „Ošetnice“. Kopie veřejnoprávní smlouvy zde.

money pppp