…. oficiální internetové stránky

Komunitní centrum – Návsí

– Provozovatelem komunitního centra je MO ČRS Jablunkov, z.s.
– Komunitní centrum se nachází v nově rekonstruované budově staré klubovny MO ČRS Jablunkov
– Komunitní centrum má k dispozici dvě společenské místnosti, kuchyňku a sociální zázemí.
– V komunitním centru jsou organizovány vzdělávací kurzy a odborné přednášky pro veřejnost.
– V komunitním centru realizují své aktivity MO ČRS Jablunkov a DDM Jablunkov
– V komunitním centru probíhají aktivity každý den podle aktuálního rozvrhu.
– V komunitním centru poskytujeme také základní sociální poradenství
– Kontaktní osobou je správce komunitního centra Jiří Labaj
– Své návrhy a doporučení k aktivitám a činnosti komunitního centra můžete zasílat na email: mocrs@jablunkov.cz

Kontaktní informace:

Komunitní centrum Návsí
Návsí 1134
739 92 Návsí

email:  mocrs@jablunkov.cz