MO ČRS Jablunkov

…. oficiální internetové stránky

Učitel rybářského kroužku

Hledáme někoho, kdo by měl zájem pracovat jako učitel, vedoucí rybářského kroužku. Jedná se o zodpovědnou práci s naší mládeží, proto hledáme jen vážné a seriózní zájemce. Kroužky se konají každý týden v úterý od 15:00 do 16:30 hod. 

Upozornění pro všechny rybáře i nerybáře !!!

Na základě naší intervence ve věci umělého vysazování vydry říční na našich tocích, jsme byli na základě jednání s krajským úřadem ujištění o tom, že jakékoliv vysazování těchto jedinců musí být schváleno odborem životního prostředí krajského úřadu, a ten k dnešnímu dni žádné takovéto povolení nevydal. V případě, že tedy budete svědky takovéhoto nelegálního vysazování, prosím pořiďte o tom záznam (foto, video), a ihned kontaktujte Policii ČR a členy výboru MO ČRS Jablunkov. Děkujeme!

Informace k obnově státních lístků

Žádáme všechny členy MO ČRS Jablunkov, kteří obměnili státní lístek, aby tuto skutečnost oznámili pomocí formuláře na našich stránkách zde. Usnadníte nám tak práci s aktualizací údajů v členských kartách. Děkujeme