MO ČRS Jablunkov

…. oficiální internetové stránky

Školení nových členů

V pondělí dne 3.4.2023 od 17:00 hod. proběhne školení nových členů. Zájemcí něchť s sebou donesou fotografii (3,5 x 4,5cm), 1.000-Kč pro vstup do členství, 30,- Kč za vytvoření nového členského průkazu.

Mimořádný termín prodeje známek na rok 2023

Z důvodů vysokého počtu nezaplacených členských příspěvků našich členů jsme mimořádně stanovili termín prodeje členských známek a známek FRR na úterý 28.3.2023 od 15.00 – 18.00hod v KC Návsí.

Brigády na rok 2023

Termíny brigád na rok 2023 jsou stanoveny takto:
15.4.2023
29.4.2023
Začátek vždy od 7:00hod u garáže u KC Návsí. Další termíny budou průběžně zveřejňovány.

Pozor na slunečnici pestrou a střevličku východní

V praxi to pak znamená, že každou ulovenou střevličku východní a slunečnici pestrou nesmí rybář vrátit
zpět do revíru a musí si takovou rybu přivlastnit. Připomínáme, že stejně jako v případě ostatních druhů ryb,
musí i přisvojený invazní nepůvodní druh rybář řádně zapsat do sumáře úlovků. Zároveň ani jeden z těchto
druhů nesmí být při lovu ryb použit jako nástražní ryba. Oba uvedené zákazy jsou podle zákona o rybářství i
přestupkem, za který lze podle tohoto zákona uložit fyzické osobě pokutu s horní sazbou 30 000 Kč.

Změna zápisu revírů Olše 7 – 473 066 !!!

Důležité upozornění!!

S platností nového soupisu revírů (1.1.2022) se mění zápis podrevírů na revíru Olše 7 – 473 066 takto:

473 066 – podrevír 1
– vlastní tok Olše – přítok Odry, od ústí potoka Harcov v k.ú. Hrádek ve Slezsku  až k ústí potoka Oleška na státní hranici s Polskem. Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.
V toku Olše platí ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě. Nejmenší lovná míra pstruha obecného zvýšena na 30cm.

473 066 – podrevír 2
– dolní a horní nádrž na Černém potoce v k.ú. Návsí. Při lovu na položenou a plavanou je možno použít háčky s protihroty. Zároveň jsou vyznačeny i místa se zákazem lovu.
Dolní nádrž je v roce 2022 v rekonstrukci.

Komunitní centrum Návsí

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010527

Cílem projektu je vybudování komunitního centra, které bude víceúčelovým zařízením sloužícím především k setkávání obyvatel, k realizaci vzdělávacích, volnočasových, zájmových a jiných aktivit a jako zázemí pro místní spolky a zájmové organizace. Komunitní centrum vznikne přestavbou a nástavbou správní budovy a klubovny MO ČRS Jablunkov. Objekt bude mít dvě společenské místnosti, sociální zázemí a kuchyňku.  

Realizace projektu: 10/2019-8/2020

Celkový rozpočet projektu: 3,9 mil. Kč

Realizátor projektu: MO ČRS, z.s., Jablunkov

Projekt je spolufinancování Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a výzev MAS Jablunkovsko.