MO ČRS Jablunkov

…. oficiální internetové stránky

Prodej krátkodobých povolenek

Od 13.05.2024 je možnost koupě členských i nečlenských krátkodobých povolenek (jednodenní, týdenní a měsíční) v rybářských potřebách v Návsí.

Prodej povolenek !!!

Prodej povolenek se uskuteční každé první pondělí v měsíci, a to:
květen – 6.5.
červen – 3.6.
červenec – 1.7.
srpen – 5.8.
září – 2.9.
říjen – 7.10.
listopad – 4.11.
prosinec – 2.12.
vždy od 15:00 do 18:00 hod. v KC Návsí.

Termíny brigád na rok 2024

Brigády se budou konat ve dnech:
8.6.2024
22.6.2024

– začátek vždy od 7.00 hod. u naší klubovny na přehradě. Další termíny budou zveřejňovány průběžně. Žádeme také brigádníky, nechť si s sebou donesou členský průkaz pro evidenci brigád.

 

Komunitní centrum Návsí

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010527

Cílem projektu je vybudování komunitního centra, které bude víceúčelovým zařízením sloužícím především k setkávání obyvatel, k realizaci vzdělávacích, volnočasových, zájmových a jiných aktivit a jako zázemí pro místní spolky a zájmové organizace. Komunitní centrum vznikne přestavbou a nástavbou správní budovy a klubovny MO ČRS Jablunkov. Objekt bude mít dvě společenské místnosti, sociální zázemí a kuchyňku.  

Realizace projektu: 10/2019-8/2020

Celkový rozpočet projektu: 3,9 mil. Kč

Realizátor projektu: MO ČRS, z.s., Jablunkov

Projekt je spolufinancování Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a výzev MAS Jablunkovsko.

Upozornění pro všechny rybáře i nerybáře !!!

Na základě naší intervence ve věci umělého vysazování vydry říční na našich tocích, jsme byli na základě jednání s krajským úřadem ujištění o tom, že jakékoliv vysazování těchto jedinců musí být schváleno odborem životního prostředí krajského úřadu, a ten k dnešnímu dni žádné takovéto povolení nevydal. V případě, že tedy budete svědky takovéhoto nelegálního vysazování, prosím pořiďte o tom záznam (foto, video), a ihned kontaktujte Policii ČR a členy výboru MO ČRS Jablunkov. Děkujeme!

Informace k obnově státních lístků

Žádáme všechny členy MO ČRS Jablunkov, kteří obměnili státní lístek, aby tuto skutečnost oznámili pomocí formuláře na našich stránkách zde. Usnadníte nám tak práci s aktualizací údajů v členských kartách. Děkujeme