MO ČRS Jablunkov

…. oficiální internetové stránky

Upozornění pro všechny rybáře i nerybáře !!!

Na základě naší intervence ve věci umělého vysazování vydry říční na našich tocích, jsme byli na základě jednání s krajským úřadem ujištění o tom, že jakékoliv vysazování těchto jedinců musí být schváleno odborem životního prostředí krajského úřadu, a ten k dnešnímu dni žádné takovéto povolení nevydal. V případě, že tedy budete svědky takovéhoto nelegálního vysazování, prosím pořiďte o tom záznam (foto, video), a ihned kontaktujte Policii ČR a členy výboru MO ČRS Jablunkov. Děkujeme!

Že bychom se konečně dočkali …………

Dne 21.2.2019 ÚS ČRS Ostrava rozhodl o provedení nejnutnějších oprav spodní nádrže v Návsí. Celkové předpokládané náklady jsou 1,5 mil. Kč. Doba realizace, samozřejmě pokud počasí dovolí je plánovaná na 80 pracovních dnů. Podpis smlouvy se zhotovitelem bude 23.2.2019. Finance na opravu poskytne ÚS ČRS Ostrava. 

Termíny brigád na 1 pololetí 2019

Termíny plánujeme uspořádat v těchto termínech:

16.3.2019
30.3.2019
13.4.2019
27.4.2019
25.5.2019
8.6.2019
29.6.2019

Vždy od 08.00 hod. na přehradě. V případě, že tyto termíny někomu nevyhovují, je možno brigádu odpracovat i v jiných dnech, vždy po tel. domluvě.

Kontakt:
Libor SIKORA +420 739 735 419
Jan KAWULOK +420 607 953 506

Informace k obnově státních lístků

Žádáme všechny členy MO ČRS Jablunkov, kteří obměnili státní lístek, aby tuto skutečnost oznámili pomocí formuláře na našich stránkách zde. Usnadníte nám tak práci s aktualizací údajů v členských kartách. Děkujeme