MO ČRS Jablunkov

…. oficiální internetové stránky

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství

Tisková zpráva – Všichni, kterým skončila platnost rybářského lístku po 1. březnu 2020, mohou během nouzového stavu v České republice lovit ryby i nadále s tímto neplatným dokladem. Více zde

Mimořádný objednávkový formulář POVOLENEK:

Vzhledem k mimořádné situaci dějící se našem území i jinde ve světě, jsme se rozhodli vyjít vstříc všem našim členům, kteří si nestihli zakoupit povolenku na našich pravidelných prodejích probíhajících v období leden – únor 2020. Tato služba je ovšem podmíněna vylepenou členskou známkou a známkou příspěvku do FRR. Služba probíhá tak, že v níže uvedeném formuláři člen povinně vyplní všechna pole a označí požadovanou povolenku, formulář odešle a my mu poté zpětně do emailové schránky zašleme pokyn k platbě. Po připsání platby na náš účet mu bude nejdříve za 48 hod. vydána požadovaná povolenka. Předání povolenky bude probíhat jejím doručením na adresu bydliště, s tím, že bude žadatel telefonicky informován o termínu jejího předání. Doručení povolenky bude zpoplatněno částkou 100,- Kč, kterou je nutno připočítat k celkové platbě. Chybné platby budou vráceny zpět na účet žadatele. Další podmínkou úspěšného předání je použití ochranných prostředků (rouška, respirátor, látka zakrývající obličej), jak ze strany předávajícího, tak ze strany přebírajícího. Při nedodržení těchto podmínek předání nebude možné.

Formulář ZDE

Zrušení prodeje ČZ, povolenek, výroční členské schůze, školení nových členů a pořádání brigád!!!!

Vzhledem k situaci a návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, rušíme do odvolání ze strany vlády ČR veškeré aktivity počínaje školením nových členů, prodejem členských známek, povolenek a pořádáním výroční členské schůze. Dočasně jsme také byli také nuceni zrušit organizaci brigád. Děkujeme za pochopení.

Komunitní centrum Návsí

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010527

Cílem projektu je vybudování komunitního centra, které bude víceúčelovým zařízením sloužícím především k setkávání obyvatel, k realizaci vzdělávacích, volnočasových, zájmových a jiných aktivit
a jako zázemí pro místní spolky a zájmové organizace. Komunitní centrum vznikne přestavbou
a nástavbou správní budovy a klubovny MO ČRS Jablunkov. Objekt bude mít dvě společenské místnosti, sociální zázemí a kuchyňku.  

Realizace projektu: 10/2019-8/2020

Celkový rozpočet projektu: 3,9 mil. Kč

Realizátor projektu: MO ČRS, z.s., Jablunkov

Projekt je spolufinancování Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a výzev MAS Jablunkovsko.

Upozornění pro všechny rybáře i nerybáře !!!

Na základě naší intervence ve věci umělého vysazování vydry říční na našich tocích, jsme byli na základě jednání s krajským úřadem ujištění o tom, že jakékoliv vysazování těchto jedinců musí být schváleno odborem životního prostředí krajského úřadu, a ten k dnešnímu dni žádné takovéto povolení nevydal. V případě, že tedy budete svědky takovéhoto nelegálního vysazování, prosím pořiďte o tom záznam (foto, video), a ihned kontaktujte Policii ČR a členy výboru MO ČRS Jablunkov. Děkujeme!

Informace k obnově státních lístků

Žádáme všechny členy MO ČRS Jablunkov, kteří obměnili státní lístek, aby tuto skutečnost oznámili pomocí formuláře na našich stránkách zde. Usnadníte nám tak práci s aktualizací údajů v členských kartách. Děkujeme