MO ČRS Jablunkov

…. oficiální internetové stránky

Že bychom se konečně dočkali …………

Dne 21.2.2019 ÚS ČRS Ostrava rozhodl o provedení nejnutnějších oprav spodní nádrže v Návsí. Celkové předpokládané náklady jsou 1,5 mil. Kč. Doba realizace, samozřejmě pokud počasí dovolí je plánovaná na 80 pracovních dnů. Podpis smlouvy se zhotovitelem bude 23.2.2019. Finance na opravu poskytne ÚS ČRS Ostrava. 

Termíny brigád na 1 pololetí 2019

Termíny plánujeme uspořádat v těchto termínech:

16.3.2019
30.3.2019
13.4.2019
27.4.2019
25.5.2019
8.6.2019
29.6.2019

Vždy od 08.00 hod. na přehradě. V případě, že tyto termíny někomu nevyhovují, je možno brigádu odpracovat i v jiných dnech, vždy po tel. domluvě.

Kontakt:
Libor SIKORA +420 739 735 419
Jan KAWULOK +420 607 953 506

 

Upozornění !!!

Upozorňujeme všechny členy naší MO, že v souvislosti s novým zákonem o ochraně osobních údajů (GDPR) platného od května minulého roku, je při výdeji nových členských známek a povolenek bezpodmínečně nutná přítomnost osoby, která novou členskou známku, či povolenku/y požaduje vydat. Nebude proto možné vyřizovat tyto náležitosti pro jiné osoby, než ty, které jsou fyzicky přítomné při výdeji. Tito musí písemně souhlasit se zpracováním osobních údajů, jinak jim nebude umožněno členství a tudíž i výdej povolenky. Děkujeme za pochopení.

Výroční členská schůze 2019

Srdečně Vás zveme na „Výroční členskou schůzi členů MO ČRS Jablunkov2019„, která se uskuteční dne 17.3.2019 od 09.00 hod, v restauraci „Bowling Ameryka

Informace k obnově státních lístků

Žádáme všechny členy MO ČRS Jablunkov, kteří obměnili státní lístek, aby tuto skutečnost oznámili pomocí formuláře na našich stránkách zde. Usnadníte nám tak práci s aktualizací údajů v členských kartách. Děkujeme