MO ČRS Jablunkov

…. oficiální internetové stránky

Termíny prodeje členských známek a povolenek 2021

Prodej bude probíhat v soboty v klubovně na „Černé potoce“ od 08:00 do 12:00 hod. v tyto termíny:

9.1.2021 a 23.1.2021
13.2.2021 a 27.2.2021

Dále bychom rádi upozornili, že dle nařízení Územního svazu, bude nutno při prodeji ZTP povolenky doložit i číslo ZTP průkazu.

Plné znění tohoto nařízení: Vzhledem k tomu, že se rozšiřuje neoprávněný prodej povolenek určených držitelům průkazu ZTP i na jiné členy
(většinou starobní důchodce) a tím jsou úmyslně v některých MO snižovány tržby za povolenky, požadujeme při prodeji zlevněné povolenky
pro ZTP zaznamenat do členského průkazu příslušného člena i číslo jeho průkazu  ZTP. Při hospodářské kontrole bude muset MO doložit 
i seznam členů, kterým byla povolenka pro ZTP vydána včetně čísla průkazu ZTP. Málokdo si uvědomuje, že neoprávněný prodej je úmyslným
trestným činem/přestupkem nejen proti Statutu hospodaření, ale i proti platným zákonům.

Komunitní centrum Návsí

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010527

Cílem projektu je vybudování komunitního centra, které bude víceúčelovým zařízením sloužícím především k setkávání obyvatel, k realizaci vzdělávacích, volnočasových, zájmových a jiných aktivit a jako zázemí pro místní spolky a zájmové organizace. Komunitní centrum vznikne přestavbou a nástavbou správní budovy a klubovny MO ČRS Jablunkov. Objekt bude mít dvě společenské místnosti, sociální zázemí a kuchyňku.  

Realizace projektu: 10/2019-8/2020

Celkový rozpočet projektu: 3,9 mil. Kč

Realizátor projektu: MO ČRS, z.s., Jablunkov

Projekt je spolufinancování Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a výzev MAS Jablunkovsko.

Upozornění pro všechny rybáře i nerybáře !!!

Na základě naší intervence ve věci umělého vysazování vydry říční na našich tocích, jsme byli na základě jednání s krajským úřadem ujištění o tom, že jakékoliv vysazování těchto jedinců musí být schváleno odborem životního prostředí krajského úřadu, a ten k dnešnímu dni žádné takovéto povolení nevydal. V případě, že tedy budete svědky takovéhoto nelegálního vysazování, prosím pořiďte o tom záznam (foto, video), a ihned kontaktujte Policii ČR a členy výboru MO ČRS Jablunkov. Děkujeme!

Informace k obnově státních lístků

Žádáme všechny členy MO ČRS Jablunkov, kteří obměnili státní lístek, aby tuto skutečnost oznámili pomocí formuláře na našich stránkách zde. Usnadníte nám tak práci s aktualizací údajů v členských kartách. Děkujeme