MO ČRS Jablunkov

…. oficiální internetové stránky

Povinný příspěvek do Fondu rozvoje revírů

Upozorňujeme všechny členy naší MO, že od příštího roku tj. 2020, bude každý člen, který bude chtít zakoupit spolu s členskou známkou i povolenku, povinen zaplatit k první povolence i kupón do fondu rozvoje revírů v hodnotě 200,- Kč. Kupón mu bude poté vylepen do členského průkazy a při prodeji další povolenky na týž rok již platit nic navíc nemusí. Této povinnosti jsou zproštěny pouze děti, aktuálně se tedy jedná o ročník 2005 a mladší. Další informace naleznete ve Zpravodaji VÚS Ostrava 10/2019, který můžete zhlédnout zde.

Vrácení povolenek za rok 2019

Možnost vrácení povolenek vydaných v roce 2019:
do 20.12.2019 do 12:00 rybářské potřeby v Návsí – Bronislav Kuś
14.1.2020 a 15.1.2020 restaurace u Táni v Návsí od 15:00 hod.

Školení nových členů

Školení nových členů se uskuteční dne 1.2.2020 od 08:00-12:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Jablunkov (2. NP) na ulici Dukelská 104.

Komunitní centrum Návsí

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010527

Cílem projektu je vybudování komunitního centra, které bude víceúčelovým zařízením sloužícím především k setkávání obyvatel, k realizaci vzdělávacích, volnočasových, zájmových a jiných aktivit
a jako zázemí pro místní spolky a zájmové organizace. Komunitní centrum vznikne přestavbou
a nástavbou správní budovy a klubovny MO ČRS Jablunkov. Objekt bude mít dvě společenské místnosti, sociální zázemí a kuchyňku.  

Realizace projektu: 10/2019-8/2020

Celkový rozpočet projektu: 3,9 mil. Kč

Realizátor projektu: MO ČRS, z.s., Jablunkov

Projekt je spolufinancování Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a výzev MAS Jablunkovsko.

Učitel rybářského kroužku

Hledáme někoho, kdo by měl zájem pracovat jako učitel, vedoucí rybářského kroužku. Jedná se o zodpovědnou práci s naší mládeží, proto hledáme jen vážné a seriózní zájemce. Kroužky se konají každý týden v úterý od 15:00 do 16:30 hod. 

Upozornění pro všechny rybáře i nerybáře !!!

Na základě naší intervence ve věci umělého vysazování vydry říční na našich tocích, jsme byli na základě jednání s krajským úřadem ujištění o tom, že jakékoliv vysazování těchto jedinců musí být schváleno odborem životního prostředí krajského úřadu, a ten k dnešnímu dni žádné takovéto povolení nevydal. V případě, že tedy budete svědky takovéhoto nelegálního vysazování, prosím pořiďte o tom záznam (foto, video), a ihned kontaktujte Policii ČR a členy výboru MO ČRS Jablunkov. Děkujeme!

Informace k obnově státních lístků

Žádáme všechny členy MO ČRS Jablunkov, kteří obměnili státní lístek, aby tuto skutečnost oznámili pomocí formuláře na našich stránkách zde. Usnadníte nám tak práci s aktualizací údajů v členských kartách. Děkujeme