MO ČRS Jablunkov

…. oficiální internetové stránky

Školení dětí a mládeže do 15 let – ZRUŠENO !!!

Z důvodu aktuálních platných nařízení vlády ČR, jsme byli nuceni toto školení ZRUŠIT !!!

Školení dětí a mládeže proběhne v klubovně na Černém potoce v tyto termíny, vždy od 15:00 do 17:30 hod.:

14.4.2021 
19.4.2021
22.4.2021

Noví zájemci mohou pro evidenci kontaktovat p. Libor Sikora, e-mail: libor.sikora@atlas.cz
Pro zavedení nového člena, je nutné spolu s fotografií donést i vstupní poplatky za:
250,- Kč vstup nového člena
30,- Kč Rybářský řád a dodatek
30,- Kč Členský průkaz
100,- Kč Členská známka

Komunitní centrum Návsí

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010527

Cílem projektu je vybudování komunitního centra, které bude víceúčelovým zařízením sloužícím především k setkávání obyvatel, k realizaci vzdělávacích, volnočasových, zájmových a jiných aktivit a jako zázemí pro místní spolky a zájmové organizace. Komunitní centrum vznikne přestavbou a nástavbou správní budovy a klubovny MO ČRS Jablunkov. Objekt bude mít dvě společenské místnosti, sociální zázemí a kuchyňku.  

Realizace projektu: 10/2019-8/2020

Celkový rozpočet projektu: 3,9 mil. Kč

Realizátor projektu: MO ČRS, z.s., Jablunkov

Projekt je spolufinancování Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a výzev MAS Jablunkovsko.

Upozornění pro všechny rybáře i nerybáře !!!

Na základě naší intervence ve věci umělého vysazování vydry říční na našich tocích, jsme byli na základě jednání s krajským úřadem ujištění o tom, že jakékoliv vysazování těchto jedinců musí být schváleno odborem životního prostředí krajského úřadu, a ten k dnešnímu dni žádné takovéto povolení nevydal. V případě, že tedy budete svědky takovéhoto nelegálního vysazování, prosím pořiďte o tom záznam (foto, video), a ihned kontaktujte Policii ČR a členy výboru MO ČRS Jablunkov. Děkujeme!

Informace k obnově státních lístků

Žádáme všechny členy MO ČRS Jablunkov, kteří obměnili státní lístek, aby tuto skutečnost oznámili pomocí formuláře na našich stránkách zde. Usnadníte nám tak práci s aktualizací údajů v členských kartách. Děkujeme