…. oficiální internetové stránky

473 039 Lomná 1 – MO Jablunkov 17 km 6 ha

Přítok Olše, Odry. Od ústí do Olše v Jablunkově až k pramenům. Všechny přítoky a úsek Lomné od ústí potoka Jestřábí z Pralesa Mionší až k pramenům jsou CHRO – lov ryb zakázán. Lipan podhorní je chráněn.

473 066 Olše 7 – MO Jablunkov 12 km 12 ha

Přítok Odry. Od ústí potoka Harcov v k.ú. Hrádek ve Slezsku až k ústí potoka Leška na státní hranici s Polskem. Lovná míra Pstruha obecného je 30cm. Lipan podhorní je chráněn.K revíru patří:

Dvě nádrže na Černém potoce v k.ú. Návsí 3,5 ha
Při lovu ryb na nádržích je lovící povinen vyznačit v záznamu o docházce v kolonce podrevír „N“.
Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.
V celém revíru platí ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě.
Lovná míra Pstruha obecného je 30cm.

Zvláštní ustanovení pro revír 473 066 N

1. Na háčky s protihrotem je povolen lov pouze kaprovitých ryb a to při lovu na položenou a plavanou.
2. Týdenní limit ulovených a ponechaných kaprů je omezen na 4ks/týden a 10ks/měsíc.
3. Týdenní limit ulovených a ponechaných ryb – lín obecný je omezen na 4ks/týden a 10 ks/měsíc.
4. Horní míra kapra je 70cm