…. oficiální internetové stránky

admin

Školení nových členů

Školení nových členů proběhne v KC Návsí (klubovna na Černém potoce) dne 22.1.2023 od 08:00 – 12:00hod. Případní zájemci se můžou na toto školení přihlásit pomocí tohoto formuláře, a to do 19.1.2023 včetně.

Termíny prodeje povolenek a ČZ na rok 2023

Povolenky a ČZ můžete zakoupit v KC Návsí (klubovna na Černém potoce) v tyto termíny:

7.1.2023, 21.1.2023 vždy od 08:00 – 12:00hod.
4.2.2023, 18.2.2023 vždy od 08:00 – 12:00hod.

Termíny odevzdání povolenek – P

P povolenky můžete vracet na KC Návsí (klubovna na Černém potoce) v tyto termíny:

2.12.2022 od 15:00 – 18:00hod.
14.12.2022 od 15:00 – 18:00hod. 

Brigády ´2022

Informace pro členy MO ČRS Jablunkov: Brigády jsou pro rok 2022 uzavřené.

Pozor na slunečnici pestrou a střevličku východní

V praxi to pak znamená, že každou ulovenou střevličku východní a slunečnici pestrou nesmí rybář vrátit
zpět do revíru a musí si takovou rybu přivlastnit. Připomínáme, že stejně jako v případě ostatních druhů ryb,
musí i přisvojený invazní nepůvodní druh rybář řádně zapsat do sumáře úlovků. Zároveň ani jeden z těchto
druhů nesmí být při lovu ryb použit jako nástražní ryba. Oba uvedené zákazy jsou podle zákona o rybářství i
přestupkem, za který lze podle tohoto zákona uložit fyzické osobě pokutu s horní sazbou 30 000 Kč.

Změna zápisu revírů Olše 7 – 473 066 !!!

Důležité upozornění!!

S platností nového soupisu revírů (1.1.2022) se mění zápis podrevírů na revíru Olše 7 – 473 066 takto:

473 066 – podrevír 1
– vlastní tok Olše – přítok Odry, od ústí potoka Harcov v k.ú. Hrádek ve Slezsku  až k ústí potoka Oleška na státní hranici s Polskem. Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.
V toku Olše platí ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě. Nejmenší lovná míra pstruha obecného zvýšena na 30cm.

473 066 – podrevír 2
– dolní a horní nádrž na Černém potoce v k.ú. Návsí. Při lovu na položenou a plavanou je možno použít háčky s protihroty. Zároveň jsou vyznačeny i místa se zákazem lovu.
Dolní nádrž je v roce 2022 v rekonstrukci.