…. oficiální internetové stránky

admin

Termíny brigád

Pevné termíny brigád jsou dány na tyto dny:
16.5.2020
23.5.2020
6.6.2020
27.6.2020
11.7.2020
15.8.2020
19.9.2020
3.10.2020
Sraz je vždy u plechové garáže na přehradě od 07.00 hod. Mimořádné brigády budou uveřejněny s předstihem na našich webových stránkách.

Kontakty na pořadatele:
Libor SIKORA, mob.: 739/735419
Jan KAWULOK, mob.: 607/953506

Upozornění pro rybáře

Na revíru 473066 – N platí zvláštní ustanovení, a to:

  1. Na háčky s protihrotem je povolen lov pouze kaprovitých ryb a to při lovu na položenou a plavanou.
  2. Týdenní limit ulovených a ponechaných kaprů je omezen na 4ks/týden a 10ks/měsíc.
  3. Týdenní limit ulovených a ponechaných ryb – lín obecný je omezen na 4ks/týden a 10 ks/měsíc.
  4. Horní míra kapra je 70cm

Zároveň dle dodatku na rok 2020 platí:
Ulovením a přisvojením si 2 ks kapra, amura, lína, parmy nebo jejich kombinace končí denní lov. Na všech revírech je úlovek kapra, amura, lína, parmy nebo jejich kombinace omezen na 10 ks za kalendářní měsíc.
Nejmenší lovná míra lipana podhorního je zvýšena na 35 cm a lína obecného na 25 cm.
Každá jedna přisvojená zde uvedená ryba (kapr, amur, lín, parma, pstruh obecný, pstruh duhový, lipan a siven) musí být zapsána zvlášť na jeden řádek v povolence – viz vzor evidence docházek a úlovků uvedený v tomto dodatku. U níže uvedených druhů ryb dle uvedené předlohy čitelně takto: pstruh obecný – P. OBECNÝ, pstruh duhový – P. DUHOVÝ.

Komunitní centrum Návsí

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010527

Cílem projektu je vybudování komunitního centra, které bude víceúčelovým zařízením sloužícím především k setkávání obyvatel, k realizaci vzdělávacích, volnočasových, zájmových a jiných aktivit
a jako zázemí pro místní spolky a zájmové organizace. Komunitní centrum vznikne přestavbou
a nástavbou správní budovy a klubovny MO ČRS Jablunkov. Objekt bude mít dvě společenské místnosti, sociální zázemí a kuchyňku.  

Realizace projektu: 10/2019-8/2020

Celkový rozpočet projektu: 3,9 mil. Kč

Realizátor projektu: MO ČRS, z.s., Jablunkov

Projekt je spolufinancování Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a výzev MAS Jablunkovsko.

Upozornění pro všechny rybáře i nerybáře !!!

Na základě naší intervence ve věci umělého vysazování vydry říční na našich tocích, jsme byli na základě jednání s krajským úřadem ujištění o tom, že jakékoliv vysazování těchto jedinců musí být schváleno odborem životního prostředí krajského úřadu, a ten k dnešnímu dni žádné takovéto povolení nevydal. V případě, že tedy budete svědky takovéhoto nelegálního vysazování, prosím pořiďte o tom záznam (foto, video), a ihned kontaktujte Policii ČR a členy výboru MO ČRS Jablunkov. Děkujeme!

Informace k obnově státních lístků

Žádáme všechny členy MO ČRS Jablunkov, kteří obměnili státní lístek, aby tuto skutečnost oznámili pomocí formuláře na našich stránkách zde. Usnadníte nám tak práci s aktualizací údajů v členských kartách. Děkujeme