…. oficiální internetové stránky

admin

Povinný příspěvek do Fondu rozvoje revírů

Upozorňujeme všechny členy naší MO, že od příštího roku tj. 2020, bude každý člen, který bude chtít zakoupit spolu s členskou známkou i povolenku, povinen zaplatit k první povolence i kupón do fondu rozvoje revírů v hodnotě 200,- Kč. Kupón mu bude poté vylepen do členského průkazy a při prodeji další povolenky na týž rok již platit nic navíc nemusí. Této povinnosti jsou zproštěny pouze děti, aktuálně se tedy jedná o ročník 2005 a mladší. Další informace naleznete ve Zpravodaji VÚS Ostrava 10/2019, který můžete zhlédnout zde.

Vrácení povolenek za rok 2019

Možnost vrácení povolenek vydaných v roce 2019:
do 20.12.2019 do 12:00 rybářské potřeby v Návsí – Bronislav Kuś
14.1.2020 a 15.1.2020 restaurace u Táni v Návsí od 15:00 hod.

Školení nových členů

Školení nových členů se uskuteční dne 1.2.2020 od 08:00-12:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Jablunkov (2. NP) na ulici Dukelská 104.

Komunitní centrum Návsí

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010527

Cílem projektu je vybudování komunitního centra, které bude víceúčelovým zařízením sloužícím především k setkávání obyvatel, k realizaci vzdělávacích, volnočasových, zájmových a jiných aktivit
a jako zázemí pro místní spolky a zájmové organizace. Komunitní centrum vznikne přestavbou
a nástavbou správní budovy a klubovny MO ČRS Jablunkov. Objekt bude mít dvě společenské místnosti, sociální zázemí a kuchyňku.  

Realizace projektu: 10/2019-8/2020

Celkový rozpočet projektu: 3,9 mil. Kč

Realizátor projektu: MO ČRS, z.s., Jablunkov

Projekt je spolufinancování Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a výzev MAS Jablunkovsko.

Učitel rybářského kroužku

Hledáme někoho, kdo by měl zájem pracovat jako učitel, vedoucí rybářského kroužku. Jedná se o zodpovědnou práci s naší mládeží, proto hledáme jen vážné a seriózní zájemce. Kroužky se konají každý týden v úterý od 15:00 do 16:30 hod. 

Upozornění pro všechny rybáře i nerybáře !!!

Na základě naší intervence ve věci umělého vysazování vydry říční na našich tocích, jsme byli na základě jednání s krajským úřadem ujištění o tom, že jakékoliv vysazování těchto jedinců musí být schváleno odborem životního prostředí krajského úřadu, a ten k dnešnímu dni žádné takovéto povolení nevydal. V případě, že tedy budete svědky takovéhoto nelegálního vysazování, prosím pořiďte o tom záznam (foto, video), a ihned kontaktujte Policii ČR a členy výboru MO ČRS Jablunkov. Děkujeme!

Informace k obnově státních lístků

Žádáme všechny členy MO ČRS Jablunkov, kteří obměnili státní lístek, aby tuto skutečnost oznámili pomocí formuláře na našich stránkách zde. Usnadníte nám tak práci s aktualizací údajů v členských kartách. Děkujeme