…. oficiální internetové stránky

Informace

Hájení kaprovitých ryb

Na revíru 473 066 Olše 7 podrevir 2 je od 22.4.2024 do 5.5. 2024 včetně, povolen lov ryb pouze přívlačí a muškařením.

Prodej povolenek !!!

Prodej povolenek se uskuteční dne 4.4.2024 a 15.4.2024 od 15:00 do 18:00 hod. v KC Návsí.

Jarní závody

Srdečně Vás zveme na tradiční rybářské závody, které se uskuteční v sobotu dne 4.5.2024 a v neděli 5.5.2024.

Termíny brigád na rok 2024

Brigády se budou konat ve dnech:
23.3.2024
6.4.2024
27.4.2024
18.5.2024
– začátek vždy od 7.00 hod. u naší klubovny na přehradě. Další termíny budou zveřejňovány průběžně.

Školení nových členů

Školení nových členů proběhne dne 30.3.2024 od 09.00hod v KC na přehradě (sobota). S sebou 1060,- Kč a foto. Pouze pro dospělé uchazeče.

Mimořádný prodej ČZ a povolenek na rok 2024

Oznamujeme Vám, že jsme byli vzhledem k narovnání členské základny vůči RIS nuceni stanovit mimořádný termín výdeje ČZ a povolenek na rok 2024. Ten se uskuteční v sobotu dne 23.3.2024 od 8.00 hod. v klubovně KC Návsí.

Členská schůze 2024

Srdečně Vás zveme na členskou schůzi MO ČRS Jablunkov, která se uskuteční v sobotu dne 16.3.2024 od 9.00hod. v KC Návsí.

Komunitní centrum Návsí

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010527

Cílem projektu je vybudování komunitního centra, které bude víceúčelovým zařízením sloužícím především k setkávání obyvatel, k realizaci vzdělávacích, volnočasových, zájmových a jiných aktivit a jako zázemí pro místní spolky a zájmové organizace. Komunitní centrum vznikne přestavbou a nástavbou správní budovy a klubovny MO ČRS Jablunkov. Objekt bude mít dvě společenské místnosti, sociální zázemí a kuchyňku.  

Realizace projektu: 10/2019-8/2020

Celkový rozpočet projektu: 3,9 mil. Kč

Realizátor projektu: MO ČRS, z.s., Jablunkov

Projekt je spolufinancování Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a výzev MAS Jablunkovsko.

Upozornění pro všechny rybáře i nerybáře !!!

Na základě naší intervence ve věci umělého vysazování vydry říční na našich tocích, jsme byli na základě jednání s krajským úřadem ujištění o tom, že jakékoliv vysazování těchto jedinců musí být schváleno odborem životního prostředí krajského úřadu, a ten k dnešnímu dni žádné takovéto povolení nevydal. V případě, že tedy budete svědky takovéhoto nelegálního vysazování, prosím pořiďte o tom záznam (foto, video), a ihned kontaktujte Policii ČR a členy výboru MO ČRS Jablunkov. Děkujeme!