…. oficiální internetové stránky

Informace

Upozornění !!!

Upozorňujeme všechny členy naší MO, že v souvislosti s novým zákonem o ochraně osobních údajů (GDPR) platného od května minulého roku, je při výdeji nových členských známek a povolenek bezpodmínečně nutná přítomnost osoby, která novou členskou známku, či povolenku/y požaduje vydat. Nebude proto možné vyřizovat tyto náležitosti pro jiné osoby, než ty, které jsou fyzicky přítomné při výdeji. Tito musí písemně souhlasit se zpracováním osobních údajů, jinak jim nebude umožněno členství a tudíž i výdej povolenky. Děkujeme za pochopení.

PF 2019

Přejeme Vám vše nejlepší v novém roce, mnoho rybářských zážitků a pevné zdraví.

Informace k vrácení MP povolenek

Vzhledem k tomu, že se opět blíží termín odevzdání řádně vyplněných MP povolenek, máte možnost je odevzdat v tyto termíny do restaurace „u Táni“ v Návsí:
7.1.2019  15.00 – 16.30hod.
8.1.2019 16.30 – 18.00hod.

 

Výroční členská schůze 2019

Srdečně Vás zveme na „Výroční členskou schůzi členů MO ČRS Jablunkov2019„, která se uskuteční dne 17.3.2019 od 09.00 hod, v restauraci „Bowling Ameryka

Informace k obnově státních lístků

Žádáme všechny členy MO ČRS Jablunkov, kteří obměnili státní lístek, aby tuto skutečnost oznámili pomocí formuláře na našich stránkách zde. Usnadníte nám tak práci s aktualizací údajů v členských kartách. Děkujeme